Հանրային խորհրդի երկրորդ լիագումար նիստ 09.06.2009

Օրակարգ երկրորդ լիագումար նիստի 9 հունիսի 2009 թ. 1.Համաներում հայտարարելու վերաբերյալ ՀՀ նախագահին ներկայացվող առաջարկության մասին: Զեկուցողներ` Ա.Տեր-Տաճատյան,Գ.Բադիրյան 2.Կազմակերպական հարցեր - Հանրային խորհրդի հանձնաժողովների անդամներին կամավորության սկզբունքով իրենց մասնագիտությանը, աշխատանքային փորձին ու նախասիրություններին առավել համապատասխանող հանձնաժողովներ փոխադրելու մասին; - Հանրային խորհրդի հանձնաժողովներում նոր անդամներ առաջադրելու կարգի մասին; - Հանրային...

Հանրային խորհրդի առաջին լիագումար նիստ 02.06.2009

2 հունիսի 2009թ. քաղաք Երեւան Բացման խոսք – ՀԽ ձեւավորման արդյունքների և առաջիկա խնդիրների մասին – զեկուցող` Վ.Մանուկյան Օրակարգ` 1. Հանրային խորհրդի` * աշխատանքային կանոնակարգի մշակման մասին * հանձնաժողովների կառուցվածքի և աշխատանքային կանոնակարգերի մշակման մասին Զեկուցող` Խ.Հարությունյան 2. ՀԽ հանձնաժողովների 2009 թվականի աշխատանքային ծրագրերի կազմման մասին 3. Համաներում հայտարարելու հարցի քննարկում 4. Ռեգլամենտի հաստատում...

Հանրային Խորհրդի նիստ 25.05.2009

Օրակարգում` Հանրային խորհրդի 22-րդ կետին համապատասխան` ՀԽ տասներկու անդամների ընտրության մասին (զեկուցող` ՀԽ աշխատանքները համակարգող` Վ.Մանուկյան): Լսեցին 1. ՀԽ կանոնադրության 22-րդ կետով սահմանված տասներկու անդամների ընտրության կարգը հաստատելու մասին (զեկուցող` ՀԽ աշխատանքները համակարգող` Վ.Մանուկյան): Որոշեցին Հաստատել ՀԽ կանոնադրության 22-րդ կետով սահմանված տասներկու անդամների ընտրության կարգը (կցվում է ): Համաձայն վերը նշված կարգի` ՀԽ քսանչորս անդամները առաջադրեցին...

Հանրային Խորհրդի նիստ 22.05.2009

Լսեցին` • Հանրային Խորհրդի աշխատանքները համակարգող Վ.Մանուկյանին, որը ներկայացրեց ՀԽ չորս անդամներից բաղկացած աշխատանքային խմբի հանձնարարականը` պատրաստել ՀԽ-ի եւ ՀԽ-ի հանձնաժողովների կանոնակարգերը, ինչպես նաև ՀԽ-ի հանձնաժողովների կառուցվածքը: Վ.Մանուկյանը տեղեկացրեց ՀՀ Կառավարության և ԱԺ-ի կանոնակարգերի մեջ փոփոխությունների մասին: Քննարկեցին և հաստատատեցին` • ՀԽ-ի վերջին տասներկու անդամների ընտրության կարգը Որոշեցին` • ՀԽ-ի հերթական նիստը անցկացնել սույն...

Հանրային Խորհրդի նիստ 13.05.2009

Լսեցին. Է.Գաբրիելյանի, Վ.Մովսիսյանի եւ Կ.Բեքարյանի զեկույցները Հանրային Խորհրդի` • գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի; • ազգային փոքրամասնությունների հարցերի; • կրոնի, սփյուռքի եւ միջազգային ինտեգրման հարցերի ՀԽ սույն թվականի Մայիսի 8-ի որոշման 2-րդ եւ 3-րդ կետերի պահանջների կատարմանը ուղղված վերոհյշյալ հանձնաժողովներում ընդգրկված հայտերի ուսումնասիրության արդյունքների մասին: Որոշեցին` 1. Համաձայնվել ՀԽ անդամներ Է.Գաբրիելյանի...

Հանրային Խորհրդի նիստ 09.05.2009

Նիստի ընթացքում լսվեց ՀԽ աշխատանքները համակարգող Վ.Մանուկյանի հաղորդագրությունը նախորդ օրը ՀՀ Նախագահ Ս.Սարգսյանի հետ հանդիպման արդյունքների մասին: Այնուհետեւ տեղի ունեցավ մտքերի փոխանակում, որից հետո Հանրային խորհուրդը որոշեց` • ՀԽ նախորդ որոշման 3-րդ կետը /ՀԽ-ի լիարժեք կազմավորելուց հետո առաջարկել ոլորտներին չառնչվող, մասամբ առնչվող կամ ձևական իմաստով առնչվող հայտեր ներկայացրած քաղաքացիներին ընդգրկվել իրենց մասնագիտությանը կամ աշխատանքային գործունեությանը առավել համապատասխանող...