ՀՀ ՕԴԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ նախագիծը՝ պատրաստված ՀԽ օդային տրանսպորտի քաղաքականության հարցերի ենթահանձնաժողովի և Հայաստանի ազգային ավիացիոն միավորման կողմից

ՆԱԽԱԳԻԾ       ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ՕԴԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ   2015 թ. ՄԱՍ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1 Կիրառման ոլորտ 1. Տվյալ օրենսգիրքը կարգավորում է քաղաքացիական ավիացիայի գործունեության բոլոր տեսակները, Հայաստանի Հանրապետությունում ավիացիայի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) գործառույթները և պարտականությունները, օդանավերի շահագործման, օդային...

Հանրային խորհրդի 2009-2015 թթ. գործունեության և կառուցվածքի հակիրճ նկարագիր

    Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհուրդ (2009-2015) Գործունեության և կառուցվածքի հակիրճ նկարագիր               ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհուրդը (ՀԽ) ստեղծվել է 2009 թվականի մարտի 11-ին ՀՀ Նախագահի հրամանագրով: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ ՀԽ-ի 2009-2015 թթ. գործունեությունն վստահության է արժանացել թե՛ հասարակության, թե՛ ՀՀ իշխանությունների կողմից, ինչպես նաև նպատակահարմար գտնելով այդ...

ՀԽ ՔՀԿ հարցերի հանձնաժողովի կոլեգիայի դիտարկումներն ու կարծիքը ԱՆ կողմից մշակված հայեցակարգի նախագծի լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ

ՀՀ Հանրային խորհրդի Քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի կոլեգիայի դիտարկումներն ու կարծիքը արդարադատության նախարարության կողմից մշակված՝ «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգի» նախագծի լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ ՔՀԿՀՀ կոլեգիան դրական է գնահատում «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգի»...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ

Նախագիծ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Խորհուրդը սույն օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից կազմավորվող մշտապես գործող խորհրդակցական մարմին է: Հոդված 2. Հանրային Խորհուրդը, ապահովելով քաղաքացիների և հասարակական միավորումների համագործակցությունը Հայաստանի իշխանությունների հետ, նպաստում է հանրային կյանքի կազմակերպման...

ՀԽ ՔՀԿ հարցերի հանձնաժողովի կոլեգիայի դիտարկումներն ու դիտողությունները արդարադատության նախարարության կողմից մշակված հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ

Հանրային խորհրդի Քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի կոլեգիայի դիտարկումներն ու դիտողությունները արդարադատության նախարարության կողմից մշակված՝ «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուտիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգի» նախագծի վերաբերյալ ՔՀԿՀՀ կոլեգիան դրական է համարում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ոլորտը կարգավորող օրինագծեր մշակելուց առաջ հայեցակարգային մոտեցումներ ներկայացնելու՝...

ՀԽ «ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ռազմավարության հայեցակարգի» նախագծի վերաբերյալ արդարադատության նախարարության դիրքորոշման կապակցությամբ

Հանրային խորհրդի Քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի կոլեգիայի կարծիք-դիրքորոշումը ՀԽ՝ «ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ռազմավարության հայեցակարգի» նախագծի վերաբերյալ արդարադատության նախարարության դիրքորոշման կապակցությամբ Խնդրի համառոտ նախապատմությունը 2012թ. նոյեմբերի 3-ին Հանրային խորհուրդը ՀՀ Նախագահին է ներկայացրել ՀԽ Քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ 2011-2012թթ. ընթացքում...